بازدید تعدادی از دبیران الکترونیک هنرستان های تهران از الکتروپیک

بازدید تعدادی از دبیران الکترونیک هنرستان های تهران از الکتروپیک

بازدید تعدادی از دبیران الکترونیک هنرستان های تهران از الکتروپیک


تعدادی از دبیران الکترونیک هنرستان های شهر تهران از خطوط تولید و مونتاژ شرکت الکتروپیک بازدید کردند.

این بازدید که با پیشنهاد سرگروه دبیران الکترونیک هنرستان های شهر تهران برگزار شد؛ با استقبال مدیران شرکت مواجه شد. در مرحله اول این بازدید ابتدا منصوری، رئیس اداری و روابط عمومی، ضمن عرض خیرمقدم، تاریخچه و دستاوردهای شرکت الکتروپیک را برای میهمانان تشریح کرد و در ادامه غلامپور، مدیر تولید الکتروپیک توضیحاتی در خصوص نحوه فعالیت شرکت ارائه نمود و سپس دبیران از خطوط مونتاژ و تولید شرکت بازدید کردند.
شایان ذکر است در پایان دبیران رشته الکترونیک هنرستان های شهر تهران خواستار همکاری بیشتر با شرکت در زمینه آشنایی نسل جوان با تولید داخلی و رشته الکترونیک شدند. .

منبع خبر:روابط عمومی الکتروپیک تاریخ درج:۱۳۹۵/۰۲/۰۵
«« بازگشت